Kako se podnosi zahtev za stambeni kredit osiguran kod NKOSK-a?

Potrebno je podneti zahtev za kredit u banci koja je potpisala ugovor sa NKOSK.

top