Kako će klijent znati da je ostvario pravo na refundaciju PDV?

Nadležni poreski organ, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV, Rešenjem odlučuje o zahtevu poreskog obveznika u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. U roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja poreskom obvezniku, poreska uprava vrši refundaciju PDV. Rok za podnošenje Zahteva za refundaciju PDV kupca prvog stana , nije vremenski ograničen.

top