Kada se potpisuje predugovor?

Predugovor se potpisuje kada su obe strane saglasne oko prodaje nekretnine. U njemu se navode elementi kupoprodajnog ugovora (precizira ispata ukupne cene nekretnine, datum i način njegovog zaključenja).
Predugovor može, ali ne mora biti overen kod Javnog beležnika. Praksa je da kupac plaća taksu za overu. Ukoliko je u posao uključena agencija, kupac najčešće prilikom potpisivanja predugovora plaća i agencijsku proviziju, bez obzira na to ko je angažovao agenciju.

top