Gde se proverava da li je nekretnina uknjižena ili ne?

Uknjižba nekretnine se proverava u Katastru.

top