Da li treba da prevedem stan na svoje ime, ako sam ga nasledio od svojih roditelja i imama papir o doživotnom izdržavanju?

Potrebno je da podnesete zahtev za uknjižbu u katastru, koje će glasiti na Vaše ime.

top