Da li su za stambene kredite potrebni žiranti?

Nisu potrebni žiranti za stambene kredite osigurane kod NKOSK.

top