Da li se premija osiguranja plaća i kod subvencionisanih kredita?

Da. Premija osiguranja se plaća za sve kredite koji se osiguravaju kod NKOSK-a, uključujući i subvencionisane kredite, ali se kod njih obračunava samo na deo kredita koji odobrava banka.

top