Da li se osiguravaju krediti za kupovinu poslovnog prostora?

U skladu sa Zakonom o NKOSK-u, predmet kreditiranja ne može biti kupovina / adaptacija / izgradnja / prenamena poslovnog prostora.

top