Da li se može kupiti nekretnine od naslednika koji su prošli ostavinsku raspravu?

Da, možete da kupite nekretninu koja je nasleđena, bitno je da postoji pravosnažno rešenje o nasleđivanju. Takođe, važno je I da su pravosnažni naslednici po tom rešenju izvršili uknjižbu nekretnine na svoje ime u nadležnom katastru.

top