Da li povrat PDV-a važi samo za novogradnji ili i za staru gradnju?

Povrat Poreza na dodatu vrednost se može zahtevati pri kupovini svih stanova čiji je prodavac obveznik PDV-a. Ukoliko je u pitanju kupovina “stare gradnje” kupac prvog stana ima pravo da bude oslobođen poreza na prenos apsolutnih prava pod istim uslovima koji se odnose na povraćaj PDV-a tj. ima pravo na poresko oslobođenje za površinu od 40m² za sebe i još po 15m² po svakom članu porodičnog domaćinstva.

top