Da li na osnovu ugovora o izgradnji stana mogu da izvršim uknjižbu stana ili je potrebno da sklopimo novi ugovor?

  • Moguća je uknjižba stana sa navedenim ugovorom,
  • Može da se pojavi problem ako investitor i građevinska firma, kao nosioci dozvole, nisu među sobom regulisali raspolaganje stanovima
top