Da li kupac stana ima pravo na povrat PDV-a, ako je na taj isti stan već vraćen PDV vlasniku stana?

Ako kupac stana ispunjava uslove koji su propisani Zakonom o porezima na imovinu, ima pravo na ovu vrstu poreskog oslobođenja bez obzira što je već ostvareno prava na povrat PDV-a. Ovo pravo nije vezano za konkretan stan, nego da li kupac ima prava na povrat PDV-a.

top