Da li imaju pravo na povrat PDV-a porodice u kojima jedan član nosioc tj. vlasnik stana zbog posla prijavljen u drugom gradu i tamo živi?

Članovi porodice moraju da imaju isto prebivalište kao kupac, da bi imali pravo na povrat PDV-a.

top