Da li građanin koji nema pravo na povrat PDV-a, jer ima ½ nekretninu koju je nasledio, mora da plati porez za prenos apsolutnih prava ili je oslobođen tog poreza?

Budući da je stekao pravo svojine na stanu koji je oporeziv porezom na dodatu vrednost (PDV), Nije u obavezi da plati i porez na prenos apsolutnih prava.

top