Da li ću premiju osiguranja kredita plaćati svake godine dok ne otplatim kredit?

Ne. I trošak obrade zahteva i premija osiguranja plaćaju se JEDNOKRATNO i važe za ceo period otplate kredita.

top