Ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i na osnovu članova svog domaćinstva, da li je potrebna dodatna dokumentacija?

Da, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:

  1. dokument kojim potvrđuje da je lice ili lica po osnovu kojeg zahteva refundaciju PDV član njegovog domaćinstva (dokaz o srodstvu),
  2. izvod iz matične knjige rođenih,
  3. uverenje o državljanstvu,
  4. dokaz o prebivalištu člana,
  5. uverenje o kretanju prebivališta,
  6. sa adresa iz prethodnog uverenja iz svih Uprava javnih prihoda izvaditi Potvrdu/Uverenje da vas ne duže porezom na Imovinu.
top