Ako jedan član ima pola nekretnine na svom imenu, koju je dobio putem nasledstva da li ima pravo na povrat PDV-a pri kupovini stana?

Nema pravo na povrat PDV Članom 56a Zakona o porezu na dodatnu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 i 68/2014).

top