Ako građanin sam gradi kuću da li ima pravo na refundaciju PDV-a?

Ne, građani koji sami grade kuću nemaju pravo na povrat PDV-a.

top