Administrativna taksa i taksa za uslugu RGZ-a?

Republička administrativna taksa za zahtev iznosi 300,00 rsd.

Taksa za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu:

  • do 6.000.000,00 dinara iznosi 20.340,00 rsd
  • od 6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara iznosi 50.850,00 rsd
  • od 30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara iznosi 101.700,00 rsd
  • preko 60.000.000,00 dinara iznosi 152.550,00 rsd
top