Prozor Nekretnine

Prozor Nekretnine

Broj u registru posrednika: 186

Maksima Gorkog 3/2, Gradske lokacije, Subotica
SR PROZOR<br>Matični broj: 54984405<br>PIB: 101807788<br>Sedište: Subotica, Maksima Gorkog 3/2<br><br>SR PROZOR-agencija za posredovanje u prometu nekretninama uspešno posluje na tržištu od 2000.godine. Poslujemo u skladu sa svim pozitivnim propisima Republike Srbije. Osnovani smo sa ciljem pružanja usluga u sferi posredovalja, pri kupovini, prodaji, zameni, zakupu nekretnina, te konsaltinga u vezi s tim. <br><br>Agencija Prozor je upisana u REGISTAR POSREDNIKA pod brojem 186 na osnovu Rešenja Ministarstva trgovine, turizna i telekomunikacija Republike Srbije broj 46-00-183/2015-04 od 19.maja 2015.godine.<br><br>Slobodanka Dobrijević vlasnik agencije PROZOR poseduje UVERENJE izdato od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije o položenom Stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti od 15.12.2014.godine, koje vodi nadležno ministarstvo Republike Srbije pod brojem 211. Uverenje je izdato na osnovu člana 11.stav 3.Zakona o posredovanju u prometu i zakupu napokretnosti (Sl.glasnik, broj 75/13) i član 18.Pravilnika o Stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (Sl.glasnik broj 95/14) <br><br>Agencija PROZOR u zavisnosti od vrste posredovanog pravnog posla obavezuje se da će obaljati sledeće: <br>1) nastoji da nadje i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja posla koji je predmet ugovora o posredovanju;<br>2) dati nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu kao i drugim relevantnim okolnostima;<br> 3) izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo srvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i upozoriti nalogodavca naročito na:<br>-moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u katastru nepokretnosti<br>-upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti,<br> -postojanje prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;<br> 4) obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, postaviti oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovovarajući način i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajnu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne unapred iskazane troškove;<br>5) omogućiti pregled nepokretnosti;<br>6) posredovati u pregovorima i nastojati da dodje do zaključenja ugovora;<br> 7) čuvati podatke o ličnosti nalogodavca i po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnostima u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi s tom nepokretnosti ili s poslom za koji posreduje;<br>8) obavestiti nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate <br><br>S obzirom da znamo da kupoprodaja nekretnina zna biti za klijenta veoma stresna, mi smo tu da Vam pružimo efikasnu, pouzdanu, brzu i profesionalnu uslugu.<br><br>Molimo Vas obratite nam se, jer je naš cilj ZADOVOLJAN KLIJENT!<br><br>Stojimo Vam na raspolaganju radnim danima od 08 h do 17 h, subotom od 09 do 13 h, po dogovoru i u drugim terminima.<br>
Prikaži više