Arena

Arena

Broj u registru posrednika: 335

Branka Radičevića 18/7, Kragujevac
Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nekrenina " Arena" nalazi se u Kragujevcu u ulici Branka Radičevića 18/7, I sprat. Uspešno posluje od septembra 2000 god. Poslujemo kao kompletan uslužni i informativni centar za sve što je vezano za promet i zakup nepkretnosti. Naše klijente pratimo od pocetka procesa prodaje, kupovine ili zakupa nepkretnosti pa do samog kraja tog procesa, tj. do prenosa vlasništva u katastru nepokretnosti i drugim javnim knjigama. Naši licencirani agenti na Vaš poziv izvršiće obilazak Vaše nepokretnosti, njeno fotografisanje, procenu /realnu i tržišnu/, izvršiti uvid u dokmentaciju, dati Vam pravne i poreske savete, vršiti oglašavanje i promociju nepokretnosti, voditi posrednicko pregovaranje, a sve to u cilju što brže realizacije posla za koji nas angažujete. Agencija je upisana u u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod rednim brojem 335, pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, mat.br.54932243, PIB 100559054, žr.br. 150-40472-69 Findomestic banka, 310-155575-58 NLB banka. Ocekujemo Vas sa svim vašim potrebama i željama. Dobrodošli! Vaša agencija Arena
Prikaži više