Feniks sistem

Feniks sistem

Broj u registru posrednika: 6

Beogradska 8/2, Slavija, Vračar, Beograd
187 oglasa
10 godina na 4zida
Naša agencija je prepoznatljiva po:
Sigurnosti
Ljubaznosti
Odgovornosti
Dugogodišnjem iskustvu
Obezbeđujemo ti:
Pravnu pomoć
Agencija za promet nepokretnosti »FENIKS NEKRETNINE« osnovana je 15.06.1993.g. u Beogradu. U prostorijama od 30m2, u Baba Višnjinoj ulici na Vračaru, uz skroman početni kapital, desetak zaposlenih ljudi, dve telefonske linije, mali obim oglašavanja i bez računara, ali sa puno entuzijazma i velikom željom za uspehom, FENIKS počinje sa radom. U početku bila je to samo jedna od mnogih malih agencija koje su se pojavile na tržištu koje se tek formiralo. Vremenom FENIKS počinje da se širi, kako po pitanju ljudskih i tehničkih resursa, tako i po pitanju zastupljenosti na tržištu. U martu 1994.g agencija se seli u prostor od 50m2 u ulici Nemanjinoj br.34, dok u maju 1995.g. prelazi u novi prostor od 80m2 u ulici Nemanjinoj br.36 gde se i danas nalazi sedište firme. Početkom 1997.g. među prvima počinjemo sa razvojem umreženog sistema računara sa jedinstvenom bazom podataka o nepokretnostima. Takođe počinjemo sa razvojem originalnog računarskog programa za korišćenje baze, programa koji uz kasnije brojne modifikacije postaje standard u ovoj oblasti poslovanja. Istovremeno pojačava se medijska zastupljenost agencije kroz sve veći obim oglašavanja u štampanim i elektronskim medijima. U avgustu 1998.g. agencija FENIKS zajedno sa grupom najvećih agencija u gradu pristupa formiranju asocijacije posrednika u prometu napokretnosti "KROV", kao i specijalizovanogčasopisa za oglašavanje nepokretnoisti "KROV". U novembru 1998.g. registruje se preduzeće "FENIKS KOMPANIJA" D.O.O. Te godine agencija prerasta u veliku firmu koja ulazi u neformalnu grupu "G6" (šest najvećih preduzeća za promet nepokretnosti u Srbiji i Crnoj Gori) koja kroz asocijaciju i list "KROV" uzima udela u aktivnostima vezanim za zaštitu strukovnih interesa posrednika u prometu nepokretnosti. ''FENIKS KOMPANIJA'', preko svojih predstavnika, a u kordinaciji sa drugim akcionarima, kreira poslovnu politiku specijalizovanog lista KROV koja je dovela ekspanzije i etabliranja istog kao jedinog ozbiljnog i relevantnog lista za nekretnine. Istovremeno ukinut je monopol drugih oglašivača čime su cene oglašavanja drastično snižene. ''FENIKS KOMPANIJA'' nastavlja sa aktivnostima u pravcu promovisanja i popularizacije ideje udruživanja agencija u strukovnu asocijaciju »KROV« koja svojim etičkim kodeksom najbolje štiti interese kako struke tako i svake pojedinačne agencije – članice asocijacije. U novembru 2000.g. postavljena je i internet prezentacija firme koja omogućava klijentima direktan pristup bazi podataka, kao i pretraživanje po svim relevantnim parametrima. Proširenje obima aktivnosti tokom 2001.g. dovodi do formiranja veće grupacije koja pod nazivom "FENIKS SISTEM" okuplja članice koje se bave različitim poslovima u vezi izgradnje i prometa nepokretnosti. Tako preduzeće ulazi u poslove konsaltinga u vezi stare devizne štednje, a formiranjem firme "ćerke"i u oblast investiranja u izgradnju nepokretnosti. U januaru 2003.g. u okviru FENIKS SISTEMA osnovana je firma FEINVEST, firma koja se bavi investicijama u građevinarstvu kao i izgradnjom objekata najvišeg kvaliteta na atraktivnim lokacijama. Dalji planovi preduzeća vezani su kako za unapređenje poslovanja i proširenje zastupljenosti "FENIKS SISTEMA" na tržištu nepokretnosti, tako i zaštitu interesa struke kroz nastup u okviru asocijacije.
Prikaži više